Strojní a tlakové čištění dvorních vpustí, jímek, okapových svodů a gaigrů

Položka MJ Cena za MJ DPH Cena vč. DPH
Čištění okapového svodu, gaigru od 1 metru do 10 metrů vč.vyčištění koše 1kpl 1500,-  15%  1725,- 
Čištění dvorní vpustě vč.vybrání a odvozu odpadu 1kpl 1800,-  15%   2070,- 
Čištění jímek ,barákových šachet vč.odvozu cena určena dle náročnosti práce 1hod. 800,-  15%   920,- 
Odčerpání jímek, septiků a nádrží. 1hod. 900,-  15%   1035,- 
Doprava po Praze 1kpl 500,-  21%  605,- 
Doprava Středočeský kraj 1km 20,-  21%  24,- 
Hodinová sazba za 1 pracovníka 1hod. 480,-  15%   552,- 

Odvoz vybraného odpadu z jímek a septiků bude účtován dle množství a skladby.

Ceny za provedené práce, které nelze předem vyčíslit budou doúčtovány dle rozsahu provedených prací.