Strojní a tlakové čištění dvorních vpustí, jímek, okapových svodů a gaigrů

Položka MJ Cena za MJ DPH Cena vč. DPH
Čištění okapového svodu, gaigru od 1 metru do 10 metrů vč.vyčištění koše 1kpl 2000,-  12%  2240,- 
Čištění dvorní vpustě vč.vybrání a odvozu odpadu 1kpl 2500,-  12%   2800,- 
Čištění jímek ,barákových šachet vč.odvozu cena určena dle náročnosti práce 1hod. 1200,-  12%   1324,- 
Odčerpání jímek, septiků a nádrží. 1hod. 1200,-  12%   1324,- 
Doprava po Praze 1kpl 500,-  21%  605,- 
Doprava Středočeský kraj 1km 25,-  21%  30,- 
Hodinová sazba za 1 pracovníka 1hod. 600,-  12%   672,- 

Odvoz vybraného odpadu z jímek a septiků bude účtován dle množství a skladby.

Ceny za provedené práce, které nelze předem vyčíslit budou doúčtovány dle rozsahu provedených prací.