Strojní čištění kanalizace

Položka MJ Cena za MJ DPH Cena vč. DPH
Čištění ležaté kanalizace DN 110 - DN 200 od 1 metru do 25 metrů jednotná cena 1kpl 2900,-  15%  3335,- 
Čištění ležaté kanalizace DN 200 - DN 300 od 1 metru do 25 metrů jednotná cena 1kpl 3300,-  15%  3795,- 
Čištění ležaté kanalizace znečištěné tukem a mastnotou cena za 1m 1m 400,-  15%  460,- 
Tlakové pročištění ležaté kanalizace od 1 metru do 25 metrů 1kpl 2900,-  15%  3335,- 
Tlakové vyčištění přečerpávacích jímek, septiků čističek odpadních jímek, kalových čerpadel 1kpl 1600,-  15%  1840,- 
Demontáž, montáž kalového čerpadla vyčištění rozebrání (ubrosky,hadr,zaseknutý plovák). 1kpl 2500,-  15%  2875,- 
Čištění odpadů nad stanovené délky uvedené v ceníku 1m 120,-  15%  138,- 
Odčerpání jímek, septiků a nádrží. 1hod. 700,-  15%  805,- 
Doprava po Praze 1kpl 360,-  21%  436,- 
Doprava Středočeský kraj 1km 16,-  21%  19,- 
Hodinová sazba za 1 pracovníka 1hod. 340,-  15%  391,- 

Odvoz vybraného odpadu z jímek a septiků bude účtován dle množství a skladby.

Ceny za provedené práce, které nelze předem vyčíslit budou doúčtovány dle rozsahu provedených prací.