Strojní čištění kanalizace

Položka MJ Cena za MJ DPH Cena vč. DPH
Čištění ležaté kanalizace DN 110 - DN 200 od 1 metru do 25 metrů jednotná cena 1kpl 4000,-  12%  4480,- 
Čištění ležaté kanalizace DN 200 - DN 300 od 1 metru do 25 metrů jednotná cena 1kpl 5000,-  12%  5600,- 
Čištění ležaté kanalizace znečištěné tukem a mastnotou cena za 1m 1m 600,-  12%  672,- 
Tlakové pročištění ležaté kanalizace od 1 metru do 25 metrů 1kpl 4500,-  12%  5040,- 
Tlakové vyčištění přečerpávacích jímek, septiků čističek odpadních jímek, kalových čerpadel 1kpl 4000,-  12%  4480,- 
Demontáž, montáž kalového čerpadla vyčištění rozebrání (ubrosky,hadr,zaseknutý plovák). 1kpl 4800,-  12%  4370,- 
Čištění odpadů nad stanovené délky uvedené v ceníku 1m 300,-  12%  336,- 
Odčerpání jímek, septiků a nádrží. 1hod. 1200,-  12%  1324,- 
Doprava po Praze 1kpl 500,-  21%  605,- 
Doprava Středočeský kraj 1km 25,-  21%  30,- 
Hodinová sazba za 1 pracovníka 1hod. 600,-  12%  672,- 

Odvoz vybraného odpadu z jímek a septiků bude účtován dle množství a skladby.

Ceny za provedené práce, které nelze předem vyčíslit budou doúčtovány dle rozsahu provedených prací.