Strojní čištění kanalizace

Položka MJ Cena za MJ DPH Cena vč. DPH
Čištění ležaté kanalizace DN 110 - DN 200 od 1 metru do 25 metrů jednotná cena 1kpl 3500,-  15%  4025,- 
Čištění ležaté kanalizace DN 200 - DN 300 od 1 metru do 25 metrů jednotná cena 1kpl 3800,-  15%  4370,- 
Čištění ležaté kanalizace znečištěné tukem a mastnotou cena za 1m 1m 500,-  15%  575,- 
Tlakové pročištění ležaté kanalizace od 1 metru do 25 metrů 1kpl 3800,-  15%  4370,- 
Tlakové vyčištění přečerpávacích jímek, septiků čističek odpadních jímek, kalových čerpadel 1kpl 3600,-  15%  4140,- 
Demontáž, montáž kalového čerpadla vyčištění rozebrání (ubrosky,hadr,zaseknutý plovák). 1kpl 3800,-  15%  4370,- 
Čištění odpadů nad stanovené délky uvedené v ceníku 1m 200,-  15%  230,- 
Odčerpání jímek, septiků a nádrží. 1hod. 900,-  15%  1035,- 
Doprava po Praze 1kpl 500,-  21%  605,- 
Doprava Středočeský kraj 1km 20,-  21%  24,- 
Hodinová sazba za 1 pracovníka 1hod. 480,-  15%  581,- 

Odvoz vybraného odpadu z jímek a septiků bude účtován dle množství a skladby.

Ceny za provedené práce, které nelze předem vyčíslit budou doúčtovány dle rozsahu provedených prací.